Vind alle Olinn-certificeringen!

Het Q&E-managementsysteem van Olinn

Olinn IT, de divisie binnen de Olinn Group die zich bezighoudt met reconditionering, streeft voortdurend naar betere prestaties en heeft een efficiënt kwaliteits- en milieubeheersysteem ingevoerd waardoor ze in 2021 een dubbele ISO 9001 V2015 Quality en ISO 14001 V2015 Environment-certificering wist te behalen.
Met deze aanpak wil Olinn een optimale klantentevredenheid bereiken en een modelvoorbeeld zijn op het gebied van milieubeheer. Door te kiezen voor AFNOR als certificeringsinstelling, garandeert Olinn dat aan de hoogste eisen wordt voldaan bij de voortdurende evaluatie van de prestaties van de groep.

iso14001iso14001

 

MVO, een prioriteit voor de Olinn-groep

Het internationale ratingbureau EcoVadis kent het "Silver"-niveau toe aan de reconditioneringsdivisie van de Olinn-groep voor haar inzet en prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met een totaalscore van 56/100 bevindt Olinn zich in de topgroep van bedrijven die het keurmerk hebben gekregen en ligt het meer dan 73% voor op alle andere beoordeelde bedrijven in dezelfde categorie en sector.
 

Afbeelding
Logo ecovadis

 

Ecovadis beoordeelt bedrijven op vier hoofdthema's, namelijk:

  • milieu;
  • sociale en mensenrechten;
  • ethisch zakendoen;
  • verantwoord inkopen.

Lees de rest van het artikel: Het is onze prioriteit de Olinn Groep, onze klanten en partners bij een MVO-aanpak te betrekken!

 

Olinn, ECOLOGISCHE partner

Olinn verzamelt en recyclet alle technologische apparatuur dankzij een partnerschap met Ecologic, een erkende milieuorganisatie op het gebied van de verwerking van AEEA.
Ecologic is een milieuorganisatie die door de staat is erkend om de inzameling, verwijdering en terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op Frans grondgebied te organiseren. Ecologic heeft een missie van algemeen belang en draagt sinds 2006 bij tot de ontwikkeling van een kringloopeconomie op basis van preventie en recycling van afval, met alle partijen die daarbij betrokken zijn.

Logo ecologic

 

Olinn houdt zich aan het Global Compact-initiatief van de VN

De reconditioneringsdivisie binnen de Olinn Groep houdt zich aan het Global Compact van de Verenigde Naties.
Olinn onderschrijft de 10 principes van het Global Compact met betrekking tot:

  • mensenrechten;
  • internationale arbeidsvoorwaarden;
  • milieubescherming en
  • bestrijding van corruptie.

Olinn streeft ernaar deze principes binnen zijn invloedssfeer verder uit te dragen en te integreren in zijn strategie, cultuur en dagelijkse werkzaamheden.
Olinn is ook betrokken bij samenwerkingsprojecten ter bevordering van de bredere ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met name de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling.

Logo global compact

 

Olinn, aangepaste onderneming

De reconditioneringsdivisie van de Olinn Groep geniet de status van 'Aangepaste onderneming'. Bijna 55% van het personeel van Olinn heeft namelijk een lichamelijke beperking. De omgeving, de werkomstandigheden en de ter beschikking gestelde hulpmiddelen zijn zo ontworpen dat ze aan hun behoeften en beperkingen zijn aangepast.

De medewerkers van Olinn worden voortdurend getraind en ondersteund al naargelang hun professionele projecten en hun ontwikkelingswensen.

Afbeelding
Factum Reportage